Fundacją EUROPA+ z siedzibą w Brzeznej  oraz Gmina Łukowica organizują w Szkole Podstawowej w Stroniu  W MIESIĄCU STYCZNIU cykl szkoleń w ramach mikrograntu „Komputer bliżej nas” realizowanego w ramach projektu pn.: „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Bezpłatne kusy komputerowe  kierowane są dla wszystkich mieszkańców Gminy Łukowica w wieku powyżej 25 roku życia.  Wszystkie chętne osoby mogą zgłosić  swój udział u Dyrektora Szkoły pod nr tel. 18 333 68 20 lub meilem: sp.stronie@wp.pl

 

MODUŁY TEMATYCZNE DO WYBORU:

  • Rodzic w internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci
  • Tworzę własną stronę internetową

 

TERMINY  KURSÓW:  

Szkolenia odbywać się będą od lutego do czerwca 2019r.  w postaci 3 spotkań 3 godz. (godziny zegarowe)