Na terenie Gminy Łukowica realizowana jest kampania edukacyjno-promocyjna w ramach projektu „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica”.  

 W ramach kampanii zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej „Segreguj odpady – Dbaj o środowisko

 

W kategorii klas I-III - III miejsce Ewelina Kuzar.

 

Ogólnie w konkursie brało udział 25 uczniów naszej Szkoły. Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów z udziałem Wójta Gminy Łukowica, pani dyrektor ZOE w Łukowicy oraz Marzeną Liszka z Fundacji KKNS, odbyło się w Szkole w dniu 21.05.2021r. Uczniowie kl. III przygotowali z tej okazji krótki montaż słowno-muzyczny „Ekologiczny Czerwony Kapturek”, porządkujący wiedzę na temat segregowania odpadów.