Harmonogram rekrutacji został umieszczony w poniższym  Zarządzeniu nr 4/21 Wójta Gminy Łukowica z dn. 12 stycznia 2021r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Łukowica

Załącznik nr 1 Terminy składania dokumentów do przedszkola (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

Załącznik nr 2 Terminy składania dokumentów do klas pierwszych

 

Druki rekrutacyjne do klasy I dostępne na stronie internetowej w zakładce  Rekrutacja, a do oddziału przedszkolnego  w zakładce Oddział przedszkolny/Rekrutacja. Złożenie wniosków w Kancelarii Szkoły lub wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

 

Dyrektor Szkoły 

L. Sułkowska