KSIĄŻKI I PODRĘCZNIKI

 

Harmonogram zwrotu książek i podręczników do Biblioteki Szkolnej:

 

 

PIĄTEK 

19.06.2020

 

PONIEDZIAŁEK

 22.06.2020

 

WTOREK   

23.06.2020

 

8.00 – 11.00

 

 

8.00 – 11.00

 

 

8.00 – 11.00

 

 

KLASY: I,II,III

 

 

KLASY: IV,V,VI

 

 

KLASY: VII,VIII

 

 

 

W czasie zwrotu książek i podręczników uczniowie stosują się do zaleceń nauczyciela-bibliotekarza.

Proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego opublikowanego na stronie internetowej Szkoły.