KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe:

14 stycznia– 27stycznia 2019 r

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,  małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia -23 kwietnia 2019 r

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 5.

Egzamin ośmioklasisty

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)–

godz. 9:00

matematyka –16kwietnia 2019 r.(wtorek)–godz. 9:00

język obcy nowożytny –17kwietnia 2019 r.(środa)

–godz. 9:00

(podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21czerwca 2019 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

późn. zm.)

 

7.

Ferie letnie

22czerwca - 31 sierpnia 2019r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)