Uczniowie otrzymali płyty z piosenkami, historyjkami i słówkami. Zalecane jest słuchanie w wolnej chwili, podczas zabawy w domu całej płyty przynajmniej raz dziennie, aby się osłuchać, powtórzyć to co było uczone oraz zapamiętać zwroty i słówka na dłużej. W wieku od 3 - 8 lat podstawową formą nauki jest częste słuchanie i powtarzanie (a lekcja jest tylko dwa razy w tygodniu).

Polecam.

                                                                 KLASA  I 

 

Zapraszam do Strefy Ucznia na stronie www.macmillan.pl i pobranie plików Audio (nagrania do podręcznika) do podręcznika Bugs Team 1, wraz z listą ścieżek Audio. (Numery w podręczniku odpowiadają tym w internecie.)

 

praca na lekcji:   Nauka czasowników: fly, run, walk, jump, swim, ćwiczenie słów dotyczących nazw zwierząt,

                            odpytanie piosenki, "Look, it's a hippo".

 

Rozdział 4:         zwierzęta z zoo: lion, monkey, giraffe, elephant, zebra, hippo, parrot, mouse,

                           czasowniki: I can / I can't fly, run, swim, climb, walk.

 

Piosenki i rymowanki: CD (26 - 32) z oryginalnej płyty: CD 2.18, 2.19, 2.20, 2.25, 2.30.

Historyjka: "The lion is coming!" CD 29 (CD 2.23)

 

NA  ZADANIE:  Zadanie w zeszycie ćwiczeń:str. .... ćw.  .....

Nowa rymowanka o zwierzętach: CD 27, 2.19 "I've got ...", oraz piosenki "Look, it's a ..." CD 28, 2.20.

Uczymy się słówek i rymowanki (CD 26 - 2.18, song "The lion is coming" CD 30, 2.25),

Historyjki - CD 29, 2.23. 

 

Archiwum klasy 1:

Rozdział 3: "Części ciała": Powtórzenie: a body, a head, eyes, ears, arms, legs, mouth, nose, smell, touch, see, hear, taste, I've got, How many?, Wash / brush.

Rozdział 2: nazwy zabawek, zdania: Jump, turn around, close your eyes, surprise, touch the ground, clap your hands, My favourite toy is my .... - Moją ulubiona zabawką jest..., Can I have a ...scooter.., please?, Have you got a ...car..? przymiotniki: old, new, short, long, big, small.

Z rozdziału 1 należy znać: czasowniki: write, read, colour, draw. Rymowankę: "It's a ..pen.. and I ..write .. at school, every day", Słówka: pencil, pen, notebook, ruler, rubber, book, school bag. Słuchanie piosenek, nowych słówek: CD nagranie 1,2 ,3,4,5(1.11, 1.12, 1.13 przy zadaniu w książce).  Zdania: I don't know (Nie wiem), What's this? (Co to jest?), It's a (To jest), It's cool (To jest fajne), Where's ...? (Gdzie jest?), Here (tutaj), What's this? (Co to jest?), It's at school (To jest w szkole). Znamy bohaterów podręcznika: Colin the caterpillar, Bella the bee, Lucy the ladybird, Gary the glow worm.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KLASA   II

 

Uwaga! Uczniowie coraz rzadziej uczą się tekstu piosenki i historyjki na pamięć - bardzo jest to niepokojące zjawisko.

 

 Rozdział 5:   Nauka nazw czynności, ruchów zwierząt.

                      Wyrażanie umiejętności i jej brak, zadawanie pytań: "I can / I can't..", "Can you..?"

 

praca na lekcji:    Nauka słów: climb, run, jump, swim, fly, walk, ride a bike

                            Nazwy zwierząt z dżunglii, zdania: I can ... I can't ... Can you .. ?

 

NA  ZADANIE: Zeszyt ćwiczeń, str.   , ćw.   .

Słówka i piosenka do nauczenia: CD po numerze 57 kolejne numery 21.

Historyjka, CD po numerze 57 kolejne numery 26, przy tekście piosenki w książce 2.26.

 

Archiwum klasy 2:

Rozdział 4:   My house, my room, kitchen, bedroom, bathroom, a cupboard, a box, a bed, a bath, curtains, a lamp, a carpet.

                    Przyimki miejsca: in, on, under, next to.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KLASA  III 

 

Uczniowie coraz rzadziej uczą się tekstów piosenek i historyjek na pamięć - bardzo jest to niepokojące zjawisko.

 

praca na lekcji: Ćwiczenie nazw czasowników, układanie zdań z podaniem godziny pełnej i wpół do .

 

Rozdział 5 -       nauka czynności wykonywanych w ciągu dnia przez uczniów, czynności w ciągu dnia, 

                          godzina pełna i w pół do, zdania: I go / I have/ He / She goes /has ... at ...

 

NA  ZADANIE : Zeszyt ćwiczeń: str.  , ćw.    .

Histroryjka: CD nr 2.27 (czyli nr 27 po numerze 57), str. 40, ćw. 11. Piosenka CD nr 2.21. str.37, ćw.5.

 

Archiwum klasy 3:

Pytania i odpowiedzi*: "What's your name?, How old are you?, What's your favourite colour?, What's your lucky number?" - podręcznik str. 1-3 (przykładowe dialogi), również nagranie na płycie CD - numery przy zadaniach w książce. Nowe: What's the weather like today? What are you wearing? What is he /she doing?, What's the time?