Ustala się terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego i klasy I według załączonego harmonogramu.