Dziękuję bardzo Kapłanom, Siostrom Zakonnym, Radzie Rodziców, Rodzicom, nauczycielom, pracownikom Szkoły, nauczycielom - emerytom, Uczniom poszczególnych klas, za ofiarowane Msze Święte w intencji mojej Mamy oraz udział w uroczystości pogrzebowej.

 

Z wyrazami wdzięczności

Lucja Sułkowska