W ramach realizacji programu uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, dzieci przedszkolne realizują projekt edukacyjny pod hasłem: Polska – moja Ojczyzna.

Celem projektu jest budowanie postawy poszanowania Ojczyzny i edukacja patriotyczna. Odbywa się to na zajęciach dydaktycznych lub podczas aktywności porannej, jako przygotowanie do zajęć głównych. Rozwijanie u dzieci wiedzy na temat naszej Ojczyzny: zapoznanie dzieci z godłem i flagą Polski oraz hymnem narodowym; rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem Polski: poznawanie krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju; spacery i wycieczki po najbliższej okolicy (zwrócenie uwagi na górski krajobraz); udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym nt.: „Polska – miejsce, w którym mieszkam”; zapoznanie dzieci z legendami związanymi z historią, kulturą i tradycją naszego kraju; nauka wierszy i piosenek o Polsce; poznanie sylwetki znanego kompozytora Fryderyka Chopina oraz Józefa Piłsudskiego; wzbogacanie wiedzy na temat świąt państwowych – Narodowe Święto Niepodległości; zapoznanie z pracą żołnierza.

W trakcie realizacji projektu dzieci stworzyły i na bieżąco uzupełniają mapę Polski, na której zaznaczają poznawane miejsca naszego kraju.

 

 

  • Polska

    Polska