Spotkanie z policjantami odbyło się w dwóch grupach wiekowych klasach I - IV i oddział przedszkolny oraz w klasach V - VIII. W czasie spotkania policjanci przypomnieli o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych. W klasach starszych poruszono również temat cyberprzemocy i czynów karalnych.