„Historia i zwyczaje świąteczne-Boże Narodzenie”

 

Cele konkursu: 
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży polskich tradycji i zwyczajów świątecznych
- wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu historii świąt Bożego Narodzenia
- popularyzacja czytelnictwa i częstych odwiedzin biblioteki
- doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości.

19.12.2019 r. na apelu szkolnym podsumowano szkolny konkurs czytelniczy kl. IV-VIII  Historia i zwyczaje świąteczne – Boże Narodzenie.  Konkurs miał formę pisemną składającą z 3 części:
I część - 20 pytań wymagających odpowiedzi opisowych 

II część – krzyżówka świąteczna  

III część – rozsypanka wyrazowa  

Łącznie w eliminacjach konkursu udział wzięło 61 uczniów. Najlepszym uczniom wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

                                                                          

Wyniki szkolnego konkursu czytelniczego:

Klasy IV – V

I miejsce – Izabela Gurgul – kl.V

II miejsce – Jerzy Dzięgiel – kl.V

III miejsce – Hanna Bugajska – kl.V

Wyróżnienie – Marcelina Sopata – kl.IV

Klasy VI - VIII

I miejsce – Antoni Augustynek – kl.VI

II miejsce – Kinga Bugajska kl.VII, Julia Gurgul, Magdalena Jonik – kl.VIII

III miejsce – Urszula Biel – kl.VI