WYCHOWAWCY

 

Oddział Przedszkolny –  Eugenia Jonik

Klasa I   – Maria Gamoń

Klasa II -  Zofia Kunicka

Klasa III – Anna Wilk

Klasa IV – Celina Plata

Klasa V- Aneta Wachowicz

Klasa VI – Jacek Bugajski

Klasa VII – Alicja Gaber-Wyżycka

Klasa VIII – Renata Bachowska