Informuję, że od dnia 14.09.2020r nie jest planowane wydanie decyzji/poleceń Wojewody Małopolskiego o kontynuacji zawieszenia działalności zajęć świetlicowych  w ramach projektu „Prometeusz”.

 

Zatem z dniem 14.09.2020 r odbywać się będą zajęcia  świetlicowe zgodnie z harmonogramem podanym uczniom z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

 

Proszę uczniów zapisanych  do projektu o zgłaszanie się do Pani Wilk Anny  celem wyboru  określonych zajęć:

- logopedycznych

- wyrównawczo-kompensacyjnych

- informatycznych

- j. angielskiego, j. niemieckiego

- matematyki z robotyką

- gimnastyki korekcyjnej

- zajęć szachowych

 

Lucja Sułkowska – Dyrektor szkoły