Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu ogłasza zapisy na zajęcia świetlicowe na rok szkolny 2021/2022. 

Każdy zainteresowany rodzic wypełnia "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy". Wszystkie dane powinny być wypełnione włącznie z uzasadnieniem ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy - oświadczenie rodziców i deklarację wyboru zajęć (godzin zajęć w poszczególnych dniach.

 

Skany lub zdjęcia deklaracji podpisane przez rodziców proszę przesłać na skrzynkę mailową Szkoły: sp.stronie@wp.pl

 

Karta zgłoszenia