Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

w dn. 31.07.2020 r. od godz. 8.00 do 9.00 w SP Stronie.