Informuję, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, będą wydawane w budynku w dn. 09.07.2021r tj. piątek w godzinach 8.00 do 9.00.

 

Dyrektor Szkoły

Lucja Sułkowska