Zawieszenie zajęć świetlicowych stacjonarnych

od 01.09.2020 do dnia 13 września 2020r

 

 

Zgodnie z decyzją  NR 49/2020 (POLECENIE NR 123/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO., na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  następuje czasowe zawieszenie działalności, na terenie m.in. w terminie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 13 września 2020 roku  placówek wsparcia dziennego.

  

Zajęcia świetlicowe w naszej szkole będą prowadzone w formie pracy zdalnej.
 
Lucja Sułkowska - dyrektor Szkoły