20 kwietnia 2023 roku w naszej Szkole, odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II-III szkół podstawowych w Gminie Łukowica pod hasłem Mistrz ortografii”.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów: 9 drugoklasistów i 10 trzecioklasistów. Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania zasad ortografii, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz rozwijanie zainteresowań polską pisownią.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele-opiekunowie uczniów, którzy dokładnie sprawdzali testy, gdyż czasem o wygranej decydował przecinek lub błąd literowy. Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne zmagania zakończyły się dogrywką o II i III miejsce.

W czasie gdy komisja konkursowa zajmowała się poprawianiem prac, wolontariusze ze SKC wraz z opiekunem przeprowadzili zabawy integracyjne oraz animacje z przybyłymi uczestnikami konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wójt Gminy Łukowica - Pan Bogdan Łuczkowski; Sklep „Centrum” w Przyszowej - Pan Paweł Hybel; Pan Jacek Nowak - konsultant oświatowy Grupa MAC.

 

Oto laureaci  konkursu:

W kategorii klas III :

I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii” - Zofia Stefanowicz, Szkoła Podstawowa w Świdniku

II miejsce - Kalina Leśniak, Szkoła Podstawowa Przyszowa

III miejsce - Milena Franczyk, Szkoła Podstawowa Młyńczaka

 

W kategorii klas II:

I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii” - Tomasz Łomnicki, Szkoła Podstawowa Jadamwola

II miejsce - Milena Wilczyńska, Szkoła Podstawowa Przyszowa

III miejsce - Dominika Sułkowska, Szkoła Podstawowa Roztoka


Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród.