Podziękowania w roku szkolnym 2015/2016

PANI  LUDMILE  KRZYK- rodzic ucznia kl.IV

za zorganizowanie zajęć sportowych dla chętnych uczniów

w czasie ferii zimowych2015/2016

DZIĘKUJEMY