NAUCZYCIELE  UCZĄCY  W  NASZEJ   SZKOLE

 

Dyrektor Szkoły

L. Sułkowska

sp.stronie@wp.pl

Matematyka

M. Rudnicka

szkolarudnicka@wp.pl

Matematyka

Wychowanie fizyczne

C. Plata

szkolaplata@wp.pl

Przyroda

Fizyka

Zajęcia techniczne

Terapia pedagogiczna

Biblioteka

 R. Bachowska

 szkolabachowska@wp.pl

Język polski

Historia

 B. Hebda 

 szkolahebd@wp.pl

Język polski
 A. Hybel

szkolahybel@wp.pl 

Wychowane fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczanie indywidualne

J. Gryźniak/A. Górska

szkola.gryzniak@wp.pl

szkolagorska1@wp.pl

 

Nauczanie indywidualne

Język angielski

 A. Maśko

szkolamasko@wp.pl

Język niemiecki
E. Jonik   szkolajonik@wp.pl

Wychowanie przedszkolne

Informatyka

 Z. Kunicka

 szkolakunicka@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Nauczanie indywidualne

Plastyka

Muzyka

A. Wilk

 szkolawilk@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna  kl. II
M. Tomaszek

szkolatomaszek@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna  kl. III

Nauczanie indywidualne

E. Stępka szkolastepka@wp.pl Geografia
 A.  Nowak   szkolanowak@wp.pl

Chemia

Biologia

B. Głód szkolaglod@wp.pl Biologia
A. Pryma szkolapryma@wp.pl

Zajęcia komputerowe

Matematyka

J. Bugajski szkolabugajski@wp.pl

Historia

Wychowanie fizyczne

s. D. Kostecka   Religia
ks. M. Kawa

 

Religia