NAUCZYCIELE  UCZĄCY  W  NASZEJ  SZKOLE

 

Dyrektor Szkoły

L. Sułkowska

 

sp.stronie@wp.pl

 

Matematyka

 

M. Rudnicka

 

szkolarudnicka@wp.pl

 

Matematyka

Wychowanie fizyczne

 

C. Plata

 

szkolaplata@wp.pl

 

Przyroda

Fizyka

Technika

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Biblioteka

 

 R. Bachowska

 

 szkolabachowska@wp.pl

 

Język polski

Logopedia

 

  A. Hybel

 szkolahybel@wp.pl

Wychowane fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczanie indywidualne

 

J. Gryźniak

 

szkola.gryzniak@wp.pl

 

Zajęcia rewalidacyjne

Język angielski

 

 E. Jonik

 

szkolajonik@wp.pl

 

Wychowanie przedszkolne

 

A. Wilk

 

 szkolawilk@wp.pl 

 

Edukacja wczesnoszkolna  kl. III

Język polski

 

M. Gamoń

 

szkolagamon@wp.pl

 

Edukacja wczesnoszkolna  kl. I

Nauczanie indywidualne

 

 Z. Kunicka

 

 szkolakunicka@wp.pl

 

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

Zajęcia rewalidacyjne

Plastyka

Muzyka

 

J. Bugajski

 

szkolabugajski@wp.pl 

 

Historia

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

 

E. Nalepa 

  szkolanalepa@wp.pl 

Geografia

A.  Nowak

 

szkolanowak@wp.pl

 

Chemia

Biologia

 

T. Kuna  

szkolakuna@wp.pl  

Wiedza o społeczeństwie

 

 A. Wachowicz

 szkolawachowicz@wp.pl

 

Język niemiecki

Język angielski

Informatyka

Edukacja informatyczna

 

s. E. Sienkiel

 

szkolas.sienkiel@wp.pl

 

Religia

 

ks. K. Kania

 

szkolaks.kania@wp.pl 

 

Religia