ZARZĄD  RADY  RODZICÓW

 

             Przewodniczący : Katarzyna Szewczyk

   Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Wajda

         Skarbnik: Anna Wilk

   Sekretarz: Barbara Kunicka

Członek: Joanna Kunicka 

         Katarzyna Pacholarz

         Magdalena Bugajska

      

          KOMISJA REWIZYJNA 

       
Bogusława Dyrek

 Iwona Leśniak