ZARZĄD  RADY  RODZICÓW

 

             Przewodniczący : Katarzyna Szewczyk

   Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Wajda

         Skarbnik: Barbara Kunicka

   Sekretarz: Katarzyna Pacholarz

Członek: Barbara Bieniaszewska

         Małgorzata Wajda

     Joanna Kunicka

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Maria Ryś

Joanna Grzesiak