Podziękowania w roku szkolnym 2007/2008


      Bardzo serdeczne podziękowanie kierujemy do Rodziców, którzy w roku szkolnym 2007/2008 wspierali działania szkoły. Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego co robimy dla naszych dzieci. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Państwu Agacie i Janowi Wardęga za ufundowanie szafek na puchary szkolne.maj 2008

Państwu Ociepkom, Pani Irenie Gurgul, Panu Wojciechowi Jonik (Meble Ogrodowe), Panu Bogdanowi Dynowskiemu (Auto-Standard), Państwu Bargłom, Pietrzakom, Kunickim, Panu Józefowi Gurgul za sfinansowanie wykonania zdjęć i nagrań z uroczystości nadania Szkole Sztandaru.maj 2008

Ks. Januszowi Pabianowi za ufundowanie elementu dekoracji do części artystycznej podczas uroczystości nadania sztandaru.maj 2008

Wszystkim rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek, wzięli udział i w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości nadania Szkole Sztandaru z całego serca dziękujemy.

czerwiec 2008

Panu Jackowi Kunickiemu za ufundowanie urządzenia wielofunkcyjnego.

czerwiec 2008