Podziękowania w roku szkolnym 2021/2022

 

I.

Panu Adamowi Augustynek

za wykonanie zdjęć grupowych absolwentom Szkoły.

 

II. 

Pani Agacie Dzięgiel

za zorganizowanie artystycznych warsztatów dla klasy II.

 

III.

Pani Annie Hybel

za podarowanie książek do przedszkolnej biblioteczki.

 

DZIĘKUJEMY !