Podziękowania w roku szkolnym 2008/2009

  

Podziękowanie rodzicom, którzy przygotowywali tradycyjne uroczystości szkolne.