Podziękowania w roku szkolnym 2010/2011
 

      Podziękowanie Radzie Rodziców za zakup drugiego zestawu podręczników

do sal lekcyjnych kl. IV - VI.