Podziękowania w roku szkolnym 2014/2015

Firma  KAPITOL PPHU. TERESA  I  MAREK  GURGUL

za dofinansowanie dwudniowej wycieczki do Krakowa.

 

Caritas Przyszowa, ks. Proboszczowi  Janowi Gajda

za dofinansowanie dwudniowej wycieczki do Krakowa.

DZIĘKUJEMY

 

październik 2014

Panu Tadeuszowi Łatka

za prace dodatkowe odwadniające plac zabaw.

Panu Józefowi Trzcińskiemu

za wykonanie podbudowy pod skocznię w dal.

Panu Piotrowi Majewskiemu

za dowóz dzieci klas I - III na spektakl teatralny do Łukowicy.

 

DZIĘKUJEMY