Ogólnopolskie Projekt Edukacyjny "TOP-READER- rozczytujemy uczniów" (przygotowanego przez firmę edukacyjno-szkoleniową DIDACTO) jest realizowany na lekcjach języka angielskiego w klasie 6 i 8 oraz na "zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się" prowadzonych przez panią Janinę Gryźniak.

 
CEL:
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem, pokonywanie stresu związanego z głośnym czytaniem, stwarzanie przyjaznej i komfortowej atmosfery do czytania. 5.
 
ZADANIA:
Zadaniem nauczycieli/lektorów jest napisanie na koniec projektu informacji o jego realizacji i zamieszczenie postu w mediach społecznościowych lub na stronie szkoły i przesłanie linku do organizatora. 6.
 
ADRESACI:
Projekt skierowany jest do szkół publicznych i językowych. Dedykowany jest uczniom w wieku 7 - 15 lat.
 
 
 

PAŹDZIERNIK

 

W klasie szóstej realizujemy techniki efektywnego czytania ze zrozumieniem: pierwsze zadanie to technika WYWOŁYWANIE, po niej nastąpiło AVOID THE LINE zakończone BIEGANYM DYKTANDEM. Wszystkie etapy oparte na tym samym tekście po to, aby uczniowie jak najlepiej zrozumieli i wielokrotnie poprawnie przeczytali treść, zapamiętali nowe słówka i opanowali ich pisownię. Świetna praktyka! Polecamy! ZOBACZ ZDJĘCIA

 

LISTOPAD

 

W listopadzie w ramach czterech lekcji w klasie szóstej pracowaliśmy z tekstami czytanymi. Poza wyćwiczonymi technikami "AVOID THE LINE", "RUNNING DICTATION" oraz "wywoływanie" stosowaliśmy również narzędzia metodyczne tj.: "READ-TRANSLATE-READ" oraz "WORDS TO REMEMBER". Korzystaliśmy z tekstów w podręczniku Brainy 6 oraz ze strony zaproponowanej w Projekcie #8 "TEACHING KIDS NEW". Każde zajęcia podsumowujemy samooceną, oceną rówieśniczą oraz techniką #18 "3-2-1 STRATEGY". ZDJĘCIE