Rada Rodziców zatwierdziła plan pracy:

 

Zadanie

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1. Udzielanie pomocy w organizacji wycieczek

Opieka w czasie wycieczek i ich rozliczenie

Wytypowani rodzice

2. Współorganizowanie „Andrzejek”

Pomoc w przygotowaniu zabawy andrzejkowej

Rodzice dyżurujący

3. Współorganizowanie „Mikołajek”

Pomoc w przygotowaniu prezentów, zorganizowanie sponsorów

Rada Rodziców, Trójki klasowe

4. Współorganizowanie Wigilii

Przygotowanie posiłku

Wytypowani rodzice

5. Współorganizowanie Choinki, Dnia Babci i Dziadka

Przygotowanie poczęstunku

Rodzice dyżurujący

6. Wyrażenie  opinii Rady Rodziców na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Posiedzenie i opinia

Zarząd Rady Rodziców

7. Zaopiniowanie projektu finansowego

Posiedzenie i opinia

Zarząd Rady Rodziców

8. Współorganizowanie Dnia Dziecka

Pomoc i udział rodziców w przygotowaniu uroczystości

Rodzice dyżurujący