Podziękowania w roku szkolnym 2018/2019

 

Pani Agacie i Panu Witoldowi Dzięgiel,

Pani Edycie i Panu Markowi Gurgul 

Pani Beacie i Panu Grzegorzowi Gurgul

 

za przekazanie kuchenki mikrofalowej do kuchni szkolnej.