Podziękowania w roku szkolnym 2018/2019

 I.

Pani Agacie i Panu Witoldowi Dzięgiel,

Pani Edycie i Panu Markowi Gurgul 

Pani Beacie i Panu Grzegorzowi Gurgul

 

za przekazanie kuchenki mikrofalowej do kuchni szkolnej.

 

II.

 

Pani Renacie i Panu Wiesławowi Fryzowicz,
Pani Annie i Panu Piotrowi Gurgul

 

za podarowanie książek do biblioteki szkolnej.

 

DZIĘKUJEMY!