Podziękowania w roku szkolnym 2011/2012
 

Panu Bronisławowi Kunickiemu

za podarowanie Kolekcji 60 Dzieł Błogosławionego Jana Pawła II,

 które przekazano do biblioteki szkolnej.

Z dzieł mogą korzystać uczniowie, młodzież i rodzice naszej miejscowości. ZAPRASZAMY.

 

DZIĘKUJEMY