W marcu 2023 r. w naszej Szkole przeprowadzono kolejną edycję olimpiad dla najmłodszych Olimpusek Sesja wiosenna z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka polskiego - treść sprawdzianów pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

Olimpiada OLIMPUSEK z matematyki – treść sprawdzianów pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego - pozwalała sprawdzić uczniom wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

Do Olimpuska z języka polskiego przystąpiło:

Klasa I - 4 uczniów 

Klasa II – 3 uczniów

Klasa III - 5 uczniów

Do Olimpuska z matematyki przystąpiło:

Klasa I -7 uczniów 

Klasa II – 5 uczniów

Klasa III - 3 uczniów

Do Olimpuska z języka angielskiego przystąpiło:

Klasa II – 3 uczniów

Klasa III - 2 uczniów

Wśród uczniów biorących udział w Olimpusku największą wiedzą wykazali się i uzyskali:


Język angielski

Klasa II: Liliana Dziedzina - Dyplom laureata, nagroda książkowa 4 miejsce


Język polski

Klasa I: Dorota Spyrka – Dyplom laureata 8 miejsce


Matematyka

Klasa I: Dorota Spyrka – Dyplom laureata 9 miejsce

Klasa II: Karina Kunicka – Dyplom laureata 13 miejsce

Klasa III: Aleksander Nalepa – Dyplom laureata 12 miejsce


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.