W dniu 13.10.2017r. w klasie VII odbyły się dwie rundy,  a w dn. 17.10.2017r. finał  konkursu  wiedzy matematycznej, wzorowany na telewizyjnym konkursie „1 z 10”. Celem konkursu było podsumowanie wiedzy w zakresie  procentów.  Osobą prowadzącą konkurs była nauczycielka  matematyki. W I rundzie uczestniczyło 10 chętnych uczniów, którzy odpowiadali na 3 pytania. Zawodnik, który na 3 pytania odpowiedział źle, tracił wszystkie szanse i kończył tym samym uczestnictwo w konkursie. Zawodnik, który odpowiedział dobrze przynajmniej na jedno pytanie, przechodził do drugiej rundy konkursu ze swoimi szansami.
       W drugiej rundzie zawodnicy odpowiadali na pytania wskazani przez siebie nawzajem, dotąd, dopóki tylko trzech zawodników zostało z szansami, jedną, dwiema lub trzema.
W trzeciej finałowej rundzie uczestniczyli  trzej zawodnicy, którzy zachowali najdłużej przynajmniej jedną szansę z rundy II. Zwycięzcami zostali  trzej finaliści: Michał Bugajski, Franciszek Plata, Bartłomiej Kunicki. Głównym zwycięzcami byli Franciszek Plata, Bartłomiej Kunicki, którzy uzyskali największa ilość punktów.

      Wszyscy uczestnicy konkursu z I i II rundy otrzymali  plusy, zwycięzcy – ocenę celującą, pozostali finaliści – ocenę bardzo dobrą oraz opublikowanie informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej  z podaniem imion i nazwisk. Wykonano tez pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami w zakresie rozwiazywania zadań w zakresie procentów i otrzymali  brawa od swoich kolegów i koleżanek.