Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspomagając rozwój bardzo różnych kompetencji, stymulują dziecko szczególnie w kontekście rozwoju umiejętności uczenia się. Z myślą o tym powstał Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. “Nauczyciel i przedszkolak w świecie TIK edycja 2".

 

Cele projektu:

 

  • Poznanie głównych zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem przez dzieci.
  • Zapoznanie z budową i elementami komputera.
  • Wprowadzenie do słownika dzieci słów "kluczy" –słownika informatycznego.
  • Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
  • Wspomaganie procesu przygotowania do nauki czytania i pisania.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera w domu.
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat nowoczesnych technologii.
  • Powiązanie TIK z innymi kompetencjami kluczowymi.
  • Zapoznanie dzieci z ciekawymi programami komputerowymi, wykonanie z pomocą nauczyciela zadań projektowych.

 

Realizacja zadań:

Wrzesień - Stworzenie padletu naszej grupy:

 

 

Październik:  "Nasza grupa" - wykonanie zdjęcia grupy oraz wykorzystanie go do zrobienia puzzli w programie JigsawPlanet. Dzieci układają puzzle na tablicy interaktywnej.

Listopad: Dzieci nauczyły się wielu utworów patriotycznych. Oto jeden z nich - "Głos historii".