Edukacyjny program „Bezpieczny Przedszkolak

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 Cele:

  • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim.
  • Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo.
  • Nabywanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
  • Nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze.
  • Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  • Wdrażanie do zapamiętania numerów alarmowych.

 

  • Na skrzyżowaniu - poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

    Na skrzyżowaniu - poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym