"Zimowy Wieczorek Literacko - Muzyczny" dla Seniorów, odbył się dnia 19.01.2023 r. Rozpoczął się od Mszy Św. w kaplicy w Stroniu o godzinie 14:00. Następnie po przejściu na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej, młodzież uraczyła Gości recytacją utworów Adama Mickiewicza i grą na instrumentach. Punktem kulminacyjnym był krótki koncert pani Ireny Powell oraz interpretacją fragmentów jej książki. Na zakończenie wszyscy obecni udali się na poczęstunek i wspólny śpiew kolęd przy kawie i herbacie.