Jesteśmy wstrząśnięci sytuacją panującą w Australii. Chcemy pomóc naszym Przyjaciołom, z którymi do tej pory wymienialiśmy pamiątki i zdjęcia, projekty i listy na temat odmienności życia, roślinności i  fauny. 
"Okolicznościowe pożary pojawiają się już 15 km od naszego miasteczka. Od trzech miesięcy czujemy nieustanny zapach dymu i spalenizny w powietrzu. Nie wychodzimy z budynków, jedynie do i z pracy oraz po zakupy. Ubolewamy nad stratą nie tylko tak bogatej flory i fauny ale przede wszystkim ludzi, którzy do tej pory zginęli w pożarach." - pisze Stephen Broomfield, od niedawna emerytowany dyrektor szkoły, Gerogery Public School. 
 
Zachęcamy wolontariuszy SKC, uczniów i ich rodziców do udziału w akcji niesienia pomocy zwierzętom, o które dba środowisko zaprzyjaźnionej szkoły z Australii, Gerogery Public School w stanie New South Wales, objętym skutkami pożaru lasów.
 

Opiekunowie zagrożonych torbaczy potrzebują "zastępczych toreb" dla maluchów uszytych z flaneli lub innych ekologicznych i miękkich tkanin.

Szczegóły, wymiary i formy na stronie: