W dniach 27 - 28.11.2018r. w Szkole Podstawowej w Stroniu uczniowie klas VII - VIII ze Stronia, Świdnika, Jastrzębia i Jadamwoli uczestniczyli w warsztatach profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów". Program był finansowany przez Urząd Gminy w Łukowicy  (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Program autorstwa doktora psychologii Szymona Grzelaka -  zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. „Archipelag Skarbów”  pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał - zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Archipelag Skarbów prowadzony był przez 3 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Podczas czterogodzinnych warsztatów młodzież zamieniała się w poszukiwaczy skarbów: głębokiego szczęście, trwałej miłości i realizacji w życiu własnych pasji i marzeń.

Przekazywana została młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dawali młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z zakochaniem, złością i gniewem. Omawiali też problemy takie, jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy powodujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Ważną częścią warsztatów był trening asertywności, podczas którego uczestnicy ćwiczyli, jak umieć się przeciwstawić presji rówieśników.

Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów pokazuje młodzieży, że najważniejsi przewodnicy i autorytety, od których mogą się wiele nauczyć w życiu są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni.

Podczas warsztatów przekazywane są informacje poprzez prezentacje multimedialne, krótkie filmiki, muzykę oraz relacje znanych ludzi. Do ćwiczeń zgłaszali się ochotnicy, którzy nagradzani byli brawami oraz prezentami. Uczniowie motywowani byli do zadawania pytań, głosowania, prezentowania swojego stanowiska, a nawet śpiewania z trenerami „Szanta z Archipelagu Skarbów”.  Podsumowaniem warsztatów był festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie przygotowali prezentacje, wiersz, plakat, na temat roli miłości w życiu człowieka, która oznaczana jest na warsztatach kolorem niebieskim. Osoby, które w drugim dniu warsztatów miały najwięcej elementów niebieskich otrzymały duże brawa i nagrody.

W ramach programu w Szkole w Stroniu  odbyło się specjalne spotkanie nauczycieli. W czasie spotkań trenerzy wyjaśniają nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu. Znajomość symboli i haseł pomaga bowiem rodzicom i wychowawcom w rozmowach z młodzieżą na trudne tematy. Spotkanie z rodzicami odbędzie się w styczniu 2019r.