W odpowiedzi na akcję pomocy dla osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących z terenu powiatu limanowskiego  organizowanej przez Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Limanowską Akcję Charytatywną, Stowarzyszenie Remedium  Szkolne Koło Caritas z naszej szkoły postanowiło zainicjować zbiórkę maskotek, słodyczy, artykułów papierniczych. W dniach 7-9 stycznia uczniowie przynosili potrzebne dary. Wszystkie przyniesione produkty zostały przekazane do organizatorów akcji.

 Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy nie pozostali obojętni wobec akcji  i podzielili się zakupionymi produktami.