W marcu obchodzimy Dzień Języków Obcych. '' Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem '' - Johann Wolfgang Goethe.

W tym roku uczniowie klasy 7 przygotowali prezentacje dotyczące kultury, historii, tradycji, obyczajów krajów niemieckojęzycznych, a także opowiedzieli o zabytkach, tradycyjnym jedzeniu, sportach i sławnych osobach.

Uczniowie klasy 8 przygotowali pytania dotyczące krajów europejskich, m.in. języków, zabytków, flag, sławnych osób, powierzchni, miast, itp. W trakcie dwóch przerw uczniowie klas młodszych losowali pytania i na nie odpowiadali. Dzięki temu mogli dowiedzieć się różnych informacji dotyczących języków obcych i Europy.