Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci - Mamy p. dyrektor -

wieloletniej i zasłużonej dla Szkoły i środowiska wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni

 śp.  ZOFII  WIĘCŁAW

 Po kilkumiesięcznej  ciężkiej chorobie zmarła 28.03.2021r.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół,

wdzięcznych uczniów - absolwentów, rodziców i nauczycieli.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się  31.03.2021 o godz. 11.00

w kościele parafialnym w Przyszowej.

 

 

 Łączymy się w bólu i żalu z całą Rodziną Zmarłej -

nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie i absolwenci

Szkoły Podstawowej w Stroniu