Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 


Marii Tomaszek


naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 04.08.2019r  o godz. 13 .00  w kościele  parafialnym w Przyszowej

 

 

 

Pogrążeni w głębokim smutku -
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Stroniu

 

 

 

                   Rodzinie zmarłej Pani Marii składamy serdeczne wyrazy  współczucia  

od uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników  

Szkoły Podstawowej w Stroniu