Dnia 30 stycznia 2021r. biblioteka szkolna przyjęła do grona swoich czytelników uczniów klasy pierwszej natomiast 1 lutego każdy uczeń już samodzielnie wypożyczył pierwszą książkę.

Nowi czytelnicy zostali zapoznani z regulaminem biblioteki, jej księgozbiorem, zasadami wypożyczania, szanowania książek.  Każdy uczeń otrzymał książkę pt. „Pierwsze abecadło” i zakładkę do książki.

Głównym celem zajęć w bibliotece było rozbudzenie indywidualnych zainteresowań uczniów, pogłębianie nawyku czytania, promocja czytelnictwa i zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z zasobów  biblioteki szkolnej.