Dnia 23.10.2020 r. podsumowano konkursy czytelnicze przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela biblioteki szkolnej, związane z obchodami  Roku Jana Pawła II

 

Cele konkursów:

  • kultywowanie pamięci o Papieżu jako wielkim Polaku
  • upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Papieża
  • rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Jana Pawła II (podróżami, pielgrzymkami do Polski i innych państw na świecie, spotkaniami ze sławnymi ludźmi, dziećmi i młodzieżą)

 

Spośród uczestników konkursu plastycznego „Jan Paweł II - Nasz Papież"  dla klas I-VII, komisja biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu i regulaminem, estetykę wykonania, oryginalność, technikę dokonała oceny prac.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 Klasy I-III

I miejsce – Martyna Wolińska kl. III

II miejsce – Eliza Kmak kl. I

III miejsce – Helena Augustynek i Dawid Szczęsny kl. II

 

 Klasy IV-VII

I miejsce – Szymon Kmak kl. IV i Zofia Dzięgiel kl. VII

II miejsce – Julia Matląg kl. VII

III miejsce – Antoni Augustynek kl. VII i Wioletta Pacholarz kl. VII

 

Wyróżnienie:

Natalia Nalepa i Anna Kunicka

 

W konkursie wiedzy „O Papieżu Janie Pawle II” dla klas V- VIII  wyłoniono tych uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów rozwiązując  test i wypełniając krzyżówkę.

 

I miejsce – Magdalena Pacholarz kl. VIII

II miejsce – Wiktoria Mróz kl. VIII

III miejsce – Urszula Biel i Zofia Dzięgiel kl. VII

 

Pani Dyrektor gratulując uzyskanych wyników najlepszym uczestnikom konkursów wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz zakupione z funduszu Rady Rodziców nagrody książkowe. Dodatkowo  wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki ufundowane przez ks. Kacpra Kanię.