Dnia 11 listopada 2017r. w kościele parafialnym w Przyszowej przedstawiciele naszej szkoły

uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, po której wszyscy odśpiewali "Boże coś Polskę".