Dzieci z oddziału przedszkolnego naszej Szkoły wzięły udział w Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie „Dobry Obywatel”.

     Celem Konkursu było tworzenie zachowań przygotowujących młodych ludzi do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim; poszerzenie wiedzy w zakresie patriotyzmu obywatelskiego; budowanie więzi emocjonalnej z Ojczyzną; rozbudzanie i rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci; kształtowanie samodzielności, odwagi, zaradności, pokory oraz wiary we własne możliwości. Budowanie postawy poszanowania Ojczyzny i edukacja patriotyczna. 
     Praca konkursowa została wykonana w formie fotogalerii i materiału wideo. W przeprowadzonym wywiadzie dzieci wypowiadały się na temat Ojczyzny oraz cech jakie powinien mieć według nich Dobry Obywatel. Zatańczyły taniec krakowiak, wygłosiły wiersz "Katechizm polskiego dziecka" - W. Bełzy oraz zaśpiewały piosenkę pt. "To co ważne, blisko masz". Udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim dał im możliwość poznania sylwetki i twórczości Marii Konopnickiej. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat świąt państwowych – brały udział w rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
    Podczas spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy szczególną uwagę dzieci zwracano na górski krajobraz. Rozwijano tym samym zainteresowanie pięknem i bogactwem naszej Ojczyzny.