W dniu 20.06.2023 wolontariusze Szkolnego Koła Caritas udali się pieszo przez Zagórów na cmentarz w Przyszowej, w ramach letnich dni modlitw za zamarłych, aby złożyć znicz pamięci przy grobie naszej nauczycielki śp. Marii Tomaszek oraz przy pomniku Genowefy Kroczek - znanej jako 'Lotte' - komendantki sekcji sanitarnej oddziału "Bicza" oraz szefa sanitarnego tzw. Zielonego Krzyża na cały powiat limanowski. Wolontariusze przygotowali informacje na temat działalności 'Lotte' na terenie gminy Łukowica oraz sytuacji politycznej w czasie II wojny światowej w naszym rejonie.