W poniedziałek 14 marca 2022 r, powitaliśmy w naszej Szkole cztery nowe uczennice. Dziewczęta przybyły z Winnicy na Ukrainie i obecnie zakwaterowane są w naszej wiosce. Zarówno goście jak i gospodarze z niecierpliwością oczekiwali na pierwszy dzień w podstawówce.

Dziewczynki zostały ciepło powitane przez rówieśników nie tylko w formie rozmów, piosenek aktywizujących czy akcentów kulturowych, ale również poprzez wymianę drobnych podarunków - gestów życzliwości.

Klasowa Rada Rodziców wraz z wychowawczynią pierwszoklasistów przygotowała podstawową wyprawkę dla dziewczynki. Pierwsze lekcje tego dnia poświęcone były integracji i powolnej asymilacji z nowym zespołem klasowym.

Pomimo obaw związanych z uchodźctwem, barierą komunikacyjną (jak przyznają matki uczennic), brakiem dawnych przyjaciół i członków rodziny - martwią naszych gości, to codziennie przychodzą z uśmiechem na twarzy, serdecznością w głosie i wdzięcznym spojrzeniem.

Smutki i radości są omawiane w czasie zajęć emocjonalno-społęcznych z pedagogiem, a różnice językowe powoli eliminowane dzięki zaciętości uczennic do nauki języka polskiego.