Szkoła Podstawowa w Stroniu na wniosek Dyrektora Szkoły otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w 2023 r. w ramach Rządowego programu na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica". Maksymalna kwota wsparcia to 35000 zł., wkład własny szkoły to 8750 zł. W ramach tej kwoty zamówiono nowoczesny sprzęt dydaktyczny (Monitor dotykowy wraz z wózkiem do monitora) na kwotę 8750 zł.

Pełna realizacja zamówienia nastąpi 15.09.2023 r.

 

Dyrektor Szkoły: Lucja Sułkowska