Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbyło się w dniu 1.09.2020r.  (tj. wtorek)

Mszą św. w kaplicy w Stroniu o godzinie 8.00

Następie krótkie spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami w budynku Szkoły

- sprawy organizacyjne, wydanie podręczników dla klas I - VIII.