W dniu 9 listopada 2018r w Szkole Podstawowej w Stroniu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Świętowaliśmy jubileusz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość była połączona z posadzeniem Dębu Pamięci na cześć pochodzącego ze Stronia rotmistrza Kazimierza Marszałkowicza, ofiary zbrodni katyńskiej.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu uroczysta Akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Cztery zwrotki hymnu wykonano dokładnie o godzinie 11:11, w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów wraz nauczycielami. Nie brakowało podniosłych patriotycznych wierszy i pieśni. Również scenografia przygotowywana była od kilku tygodni: archiwalne zdjęcia, wystawy poświęcone ważny postaciom walczącym o niepodległość (m.in. Józef Piłsudski, Józef Beck, ks. Józef Joniec, miejsca i pamiątki walk na ziemi limanowskiej), prace plastyczne wykonane przez uczniów o tematyce patriotycznej.

Wśród zaproszonych gości na Akademii pojawiła się Pani Małgorzata Pogwizd, Dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji w Łukowicy (reprezentowała Wójta Gminy Łukowica, Panią Czesławę Rzadkosz), przedstawiciele Rady Gminy Łukowica, przedstawiciele Rady Rodziców naszej Szkoły, Zarząd Stowarzyszenia „Ratujmy Tradycje” – Pani Joanna Liszka i Pan Roman Liszka oraz sołtys naszej miejscowości.

Świętowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, było połączone z posadzeniem Dębu Pamięci, który upamiętnia dokonania rotmistrza Kazimierza Marszałkowicza. W czasie Akademii przybliżono historię jego rodziny i jego związków ze Stroniem. Od kilku miesięcy nasza Szkoła zbierała informacje na ten temat. Organizowane były wystawy, a na stronie internetowej publikowane informacje dotyczące przede wszystkim wkładu rodziny Marszałkowiczów w walkę o niepodległość. W sposób szczególny został upamiętniony rotmistrz Kazimierz Marszałkowicz (urodzony w 1895 roku w Stroniu, skąd wyjechał jako małe dziecko), który za swoje poświęcenie dla Ojczyzny zapłacił życiem. Jego wojskowe dokonania z I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej były dla sowieckiego agresora powodem wydania wyroku śmierci w czasie II wojny światowej (zamordowany w Bykowni na Ukrainie, wiosną 1940 roku). Wielkie zasługi w czasie walk w I wojnie światowej i wojny polsko-bolszewickiej ma również brat rotmistrza: Adam Marszałkowicz i ich ojciec Jan Marszałkowicz.

Dlatego na uroczystości na nasze zaproszenie pojawił się także wnuk rotmistrza Kazimierza Marszałkowicza, Pan Piotr Marszałkowicz wraz z żoną przyjechał z Warszawy. Od kilku tygodni współpracował z naszą Szkołą w celu zebrania jak najszerszych  informacji na temat swoich przodków i ich związków z ziemią limanowską. Udostępniał m.in. archiwalne zdjęcia, które również dla lokalnej społeczności mogą być bardzo ważną pamiątką.

Pan Piotr Marszałkowicz był bardzo wzruszony uroczystością i inicjatywą posadzenia Dębu Pamięci. Podkreślał, że jego ojciec podejmował wiele starań o wyjaśnienie losów rotmistrza Kazimierza Marszałkowicza. Dla syna żołnierza walczącego o niepodległość była to sprawa honoru i emocjonalne wyzwanie. Niestety dotarcie do jakichkolwiek śladów było bardzo utrudnione. - Dziękuję Pani Dyrektor za podjęcie inicjatywy, wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zebrania informacji i uczczenia pamięci mojego dziadka - powiedział Piotr Marszałkowicz. - Dla mojej rodziny tragiczny los dziadka był wielką traumą. Został zabrany z domu przez sowieckich zbrodniarzy z NKWD. W domu zostały małe dzieci, bezbronne wobec wojennej zawieruchy i powojennych ciężkich czasów komunistycznych. Mój ojciec i jego brat wychowywali się jako sieroty. Nie rozumiały co się stało i nie wiedziały dlaczego ich ojca nie ma z nimi. W czasach komunistycznych jakikolwiek dostęp do informacji o zbrodni katyńskiej był utrudniony. W dorosłym życiu mój ociec podejmował wiele wysiłków, aby dowiedzieć się o losie swojego taty. Niestety już nie żyje. A dzisiaj dzięki podejmowanym inicjatywom na światło dzienne coraz wyraźnie wypływa prawda o tamtych wydarzeniach. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy się do tego przyczyniają”.

W czasie Akademii Dyrektor Szkoły Pani mgr Lucja Sułkowska przedstawiła certyfikat programu „Katyń ocalić od zapomnienia”, potwierdzający posadzenie Dębu Pamięci, Dąb jest symbolem mordu dokonanego na 21 857 polskich obywatelach przez NKWD w czasie II wojny światowej. Każde zasadzone drzewo poświęcone jest konkretnej osobie. Honorowy patronat nad programem sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda. Pani Lucja Sułkowska wręczyła wnukowi rotmistrza kopię certyfikatu.

Pani Małgorzata Pogwizd z uznaniem mówiła o kultywowaniu patriotycznych tradycji w naszej Szkole. W imieniu Wójta Gminy Łukowica Czesławy Rzadkosz  ofiarowała wnukowi rotmistrza pamiątkowy album o tematyce patriotycznej. Podkreśliła celowość i  wagę upamiętniana bohaterów związanych z lokalną społecznością.

Uroczystego zasadzenia Dębu Pamięci dokonała Pani Lucja Sułkowska, przedstawiciele uczniów, zaproszeni gości w tym Pan Piotr Marszałkowski wraz z żoną.

W czasie Akademii zaprezentowano prezentację przedstawiającą rodzinę Marszałkowiczów i ich związków ze Stroniem, którą wraz z uczniami przygotował Pan mgr Jacek Bugajski odpowiedzialny za obchody niepodległości w szkole.

 

Prezentacja rodziny Marszałkowiczów - kliknij tutaj